Przebudowa Chemicznej Oczyszczalni Wody wraz z budową obiektów zewnętrznych

Zakres nadzorowanych prac:

  • budowa budynku regeneracji NaOH i HCl – konstrukcja stalowa 2,8t, obudowa z płyt warstwowych 200m2, posadzka z warstwą chemoodporną, fundamenty pod pompy i urządzenia technologiczne, cokoły betonowe
  • wykonanie remontu przepompowni ścieków agresywnych – remont pokrycia dachu przepompowni, zabezpieczenie ścian wewnątrz przepompowni preparatami chemoodpornymi
  • wykonanie posadzki betonowej na ciągach komunikacyjnych
  • wykonanie płyty postojowej w miejscu rozładunku cystern
  • wykonanie ścian wygrodzenia ppoż w technologii murowanej
  • montaż stolarki okiennej i drzwiowej ppoż

Termin realizacji : XI.2015 – XII.2016

huta-1
huta-3
huta-2